Здравноосигурителни задължения за ученици завършващи средно образование

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

Приложение 2 – проект на пост за социални мрежи