ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Бъдете живи, здрави, бели и червени във вас да блика щастие и любов!

Възраждащата сила на пролетта отново да озарява с обич сърцата Ви и

нека вълшебно да пребъде чрез думите навеки!