Европейски ден на спорта в училище.

Спортни участия

Днес, 25.09.2020г., учениците от СУ,, Васил Левски“, гр. Ябланица се включиха в Европейски ден на спорта.

Събитието бе организирано от учителите по Физическо възпитание и спорт и учителите в начален етап.

Изказваме нашата благодарност на всички, които се включиха в събитието!

Бъдете здрави!