ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО! НЕ НА НАСИЛИЕТО!

          25 ноември е Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Той е приет по инициатива на ООН за премахване на насилието (изнасилване, домашно насилие и други), упражнявано върху жени. За първи път този ден е отбелязан през 1999 година с резолюция на ООН.
Според статистическите данни всяка втора жена в света е жертва на насилие от страна на партньора си, а всяка пета е подложена или заплашена от сексуално насилие. Жените по света са обект на насилие, като размерът и истинският характер на този проблем често остават скрити.
По инициатива на групите “Ромски фолклор“ и „Етноистория“ при СУ „Васил Левски“, гр. Ябланица денят бе отбелязан чрез изготвяне и представяне на информационни табла и дискусия.
Учениците се обединиха около идеята против насилието под каквато и да е форма както в дома, така и извън него. Описаха проблема чрез текст и снимков материал и го представиха пред своите съученици.
Все още обаче повечето случаи на насилие в България не се сигнализират и остават скрити.
Вярваме, че с такива инициативни и добри ученици ще преодолеем и този проблем!