Прием за учебната 2024/2025 година

Заповед прием 1 и 5 клас

График на дейностите по приемане на ученици

Прием за учебната 2023/2024 година

zap4061_priem-23-24_01092022

Заповед_ДПП – 2023-2024

Училищната комисия по приема на ученици ще осъществява дейността си съгласно графика на дейностите по приемане на ученици. Работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч.