Дневно расписание

Дневно разписание

Форми на обучение: 

Форми на обучение – ред и организация

Мерки за повишаване качеството на образованието

Мерки за повишаване качеството на образованието

ДЗИ за придобиване на професионална квалификация

Модел с изпитни теми

Модел с писмен тест

Модел с дипломен проект

Самостоятелна форма:

Заповед изпити самостоятелна форма – 1 сесия

График консултации:

график консултации 2021-2022

Графици за провеждане на ученическите олимпиади: 

Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2021 – 2022 година

Графици за провеждане на национални състезания:

Графици за провеждане на национални състезания през учебната 2021 – 2022 година

План за дейности по БДП:

План за дейностите по БДП

ОБЯВИ

Обява 1 – Експерт образователни дейности

Обява 2 – Експерт образователни дейности

Обява 3 – Обявление за публичен подбор