Дневно разписание:

Работен дневен график – 2023-2024

Седмично разписание:

Седмично разписание – начален курс – 1 срок

Седмично разписание – 5 – 12 клас – 1 срок

Форми на обучение: 

Форми на обучение в училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Мерки за повишаване на качеството

ДЗИ за придобиване на професионална квалификация

Модел с изпитни теми

Модел с писмен тест

Модел с дипломен проект

Самостоятелна форма:

Заповед изпити самостоятелна форма – 1 сесия

График – консултации:

Г Р А Ф И К консултации – 1 срок – 2023-24

График – класни и контролни работи:

Класни работи – 2023-2024

Контролни работи за гимназиален етап- 1 срок – 2023-2024

Контролни работи за начален етап – 1 срок – 2023- 2024

Контролни работи – прогимназиален етап – 1 срок – 2023-2024

График – дежурства:

График дежурства – начален етап

График дежурства – прогимназиален .и гимназиален етап

График – втори час на класа: 

График – втори час на класа

Графици за провеждане на ученическите олимпиади и

национални състезания:

Графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023 – 2024 година

План за дейности по БДП:

План за дейностите по БДП

ОБЯВИ

Обява 1 – Експерт образователни дейности

Обява 2 – Експерт образователни дейности

Обява 3 – Обявление за публичен подбор