Дневно разписание

Дневно разписание

Форми на обучение: 

Форми на обучение – ред и организация

Мерки за повишаване качеството на образованието

Мерки за повишаване на качеството

ДЗИ за придобиване на професионална квалификация

Модел с изпитни теми

Модел с писмен тест

Модел с дипломен проект

Самостоятелна форма:

Заповед изпити самостоятелна форма – 1 сесия

График – консултации:

график консултации 2021-2022

График – класни и контролни работи:

Класни работи – 2022-2023

Контролни работи – гимназиален етап – 2022-2023

Контролни работи – начален етап – 2022-2023

Контролни работи – прогимназиален етап – 2022-202

График – дежурства:

График дежурства – начален етап

График дежурства – прогимн.и гимназиален етап

График – втори час на класа: 

График – втори час на класа

Графици за провеждане на ученическите олимпиади: 

Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2021 – 2022 година

Графици за провеждане на национални състезания:

Графици за провеждане на национални състезания през учебната 2021 – 2022 година

План за дейности по БДП:

План за дейностите по БДП

ОБЯВИ

Обява 1 – Експерт образователни дейности

Обява 2 – Експерт образователни дейности

Обява 3 – Обявление за публичен подбор