РАБОТЕН ГРАФИК КОМИСИЯ ПО ЗАПИСВАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2021/2022 г.

             Записване на приетите ученици на ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

            От деня след обявяване списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 16.07.2021 г. включително – от 08.00 ч. до 18.00 ч.

          Записване на приетите ученици след ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

          От деня след обявяване списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 г. включително – от 08.00 ч. до 16.00 ч.

         Записване на приетите ученици след ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

         От деня след обявяване списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 30.07.2021 г. включително – от 08.00 ч. до 18.00 ч.

        КОМИСИЯТА РАБОТИ във стая 103 на училището

       Комисията работи при спазване на противоепидемични мерки.