Публични изяви на ученици

по проект „Образование за утрешния ден“


         През месец юни 2020 г. учениците от СУ „Васил Левски“ гр. Ябланица участваха в публични изяви на своите клубове, които се проведоха в дигитална среда чрез платформата Zооm. Те представиха разработките си по проект “Образование за утрешния ден”:

  •              „Дигитална работилница“ – 5 -7 клас, с ръководител: Ирина Иванова
  •             „Дигитална работилница“  – 8 – 10 клас, с ръководител: Иванка Стоянова

       Въпреки трудностите, породени от епидемиологичната обстановка, учениците продължиха да развиват дигиталните си умения и компетентности под ръководството на своите ръководители. В процеса на обучение те развиха новаторското си мислене и личностното си усъвършенстване. Цялостната работа и изявите повишиха мотивацията им за участие в бъдещи проекти. Гости на публичните изяви в дигитална среда бяха учители и родители.

        В края на обучението учениците получават сертификати, съгласно Европейска референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности, които ще бяха раздадени след завръщането им в училище.

      Платформа на проекта – https://oud.mon.bg

 

https://sites.google.com/d/17lm4UJBkcE86S9yHrQul5L5pXwHXf2yu/p/1Kxzk1jOJ5teyn6jJXrnpN7Qv8GsRa6gC/edit