Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и интернет

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf