Откриване на новата учебна 2021-2021 година

Откриването на учебната година

ще състои на 15.09.2021г от 9,00 часа в двора на училището,

при спазване на всички противоепидемични мерки.

Очакваме Ви !