На 09.11.2022 г. се състоя общо събрание на номинираните от всяка паралелка представители на родителите със задача избор на нов състав на обществен съвет в СУ „Васил Левски“, поради изтичане на на тригодишния мандат
Резултатите са следните

I. Поименният състав на редовните членове на Обществения съвет на СУ „Васил Левски“ – Ябланица за периода от 12.11.2022 г. до 12.11.2025 г..:

 1. Гергана Илиянова Ганчева – родител на ученик във III б клас
 2. Живка Иванова Шумашка – родител на ученик във III б клас
 3. Людмила Николаева Стоянова – родител на ученик във II а клас
 4. Нора Христофорова Василева – родител на ученик в V а клас
 5. Даниела Николаева Стоева – родител на ученик в III a клас
 6. Дилян Добрев Даков — представител на работодателите
 7. Пламен Христов Василев – представител на Община Ябланицa

II. Поименният състав на резервните членове на Обществения съвет на СУ „Васил Левски“ – Ябланица за периода от 12.11.2022 г. до 12.11.2025 г.:

 1. Даниела Георгиева Илиева – родител на дете от IV a клас
 2. Поля Красимирова Георгиева – родител на дете от II б клас
 3. Вероника Маринова Иванова – родител на дете от VII а клас
 4. Надя Павлинова Григорова-представител на работодателска организация– резервен член

 

На своето първо заседание, основните членове избраха за председател на обществения съвет в СУ „Васил Левски“, г-жа Гергана Илиянова Ганчева

Пожелаваме ползотворна работа на обществения съвет и благодарим на номинираните и избраните за желанието им да вложат време, сили и умения в полза на нашето училище!