На 29.10.2019 г. се състоя общо събрание на номинираните от всяка паралелка представители на родителите със задача избор на нов състав на обществен съвет в СУ „Васил Левски“, поради изтичане на на тригодишния мандат
Резултатите са следните:


1. Соня Миткова Борисова – 21 гласа – основен член
2. Виолина Николаева Найденова– 21 гласа – основен член
3. Надя Стефанова Йотова – 21 гласа – основен член
4. Нина Василева Василева – 21 гласа – основен член
5. Василета Христова Петрова – 21 гласа – основен член
6. Диана Василева Маринова-представител на Община Ябланица– основен член
7. Дилян Добрев Даков-представител на работодателска организация– основен член
8. Надя Павлинова Григорова-представител на работодателска организация– резервен член
9. Ивайло Йотов – 21 гласа – резервен член
10. Мариета Викторова – 21 гласа – резервен член
11. Преслава Якимова– 21 гласа – резервен член

На своето първо заседание, основните членове избраха за председател на обществения съвет в СУ „Васил Левски“, г-жа Нина Василева Василева

Пожелаваме ползотворна работа на обществения съвет и благодарим на номинираните и избраните за желанието им да вложат време, сили и умения в полза на нашето училище!