Историческа справка за светското образование в град Ябланица

 

Въвеждането на взаимоучителната метода на обучение в Ябланица става през 1870 година в единственото обществено училище на Могилата, строено през време на Кримската война/1853-1856/. През 1875г. във взаимното училище се учат 110 ученици.

По време на освободителната война 1877-1878г. отстъпващите турски войски опожаряват училището. След освобождението е построена значителна за времето училищна сграда по плана на котака в Орхание/ Ботевград/, завършена през 1879г. Съгласно първата програма за уредбата на народните училища/1878г./ училището започва с І, ІІ и ІІІ отделение. След влизането в сила на закона за народната просвета на Гюзелев от 1880 г. се разкрива и ІV отделение.

След освобождението от османско владичество будното население на ябланинския край, начело с учителството, зажадняло да има по висока степен училища-класни. Без да искат специално разрешение от Министреството на народната просвета ябланчани откриват през 1883/1884 г. І клас/сега V клас. През 1885 г. по време на Сръбско българската война МНП закрива училището. Населението на Ябланица не отстъпва и само седем години по късно, през 1892 г. за втори път открива частно училище до ІІ клас/VІ/ клас. Само след две години МНП отново го закрива със заповед.  За трети път ябланчани го откриват през 1899/1900 г. и отново МНП го закрива със заповед, за пример и назидание.

Най после, на 01.09.1907г. с разрешение на МНП в Ябланица е открито 3 годишно класно училище/прогимназия/

През 1923г. се построява ново училище- първоначално, а през 1926 г. се открива Земеделско училище, просъществувало 20 години.

През 1938г. се открива гимназиален клон, който прераства в пълна гимназия. През 1944/1945г. е построена нова гимназиална сграда и за партон на училището е избран Васил Левски.

През следващите години МНП променя наименованието на училището:

– 1962 г. – Средно политехническо училище „Васил Левски”;

– 1981 г. – Единно среднополитехническо училище „Васил Левски”

– 1992 г. – Среднообщообразователно  училище „Васил Левски” с ученици от І до ХІ клас;

– през 2002 г. се въвежда ХІІ клас;

– през 2005г. се осъществява прием в прием в професионална паралелка „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

– през 2008 г. по проект с европейски средства е санирана цялата сграда

– през 2012г. е открит училищен музей

– през учебната 2012/2013г.- училището работи по 4 проекта

Като база училището разполага с 21 учебни стаи, 3 компютърни кабинета, 1 езиков кабинет, 1 логопедичен кабинет,  самостоятелен бюфет,  фитнес зала и столово хранене.  Има 23 паралелки, в които се обучават 460 ученици от І до ХІІ клас.

– през 2013г. училището чества 75 години гимназия в гр.Ябланица

– от 01.08.2016 г. съгласно ЗПУО става Средно училище „Васил Левски“