Директор – Цветелина Веселинова Вълчева / тел. 0879698812

Зам. директор – инж. Иванка Лакова Стоянова / тел. 0879827325

Психолог – Йонка Янкова Данова

Педагогически съветник – Добри Николаев Добрев / тел. 0878851197

Информационно осигуряване – инж. Иванка Лакова Стоянова

 

Колективът на училището

Директор:

Цветелина Веселинова Вълчева

Заместник – директор:

Иванка Лакова Стоянова – учебна дейност;

Педагогически съветник:

Добри Николаев Добрев

Психолог:

Йонка Янкова Данова

Ресурсен учител:

Виолета Тодорова

Учители в начален етап на основното образование:

Мая Петрова Вутева – 1 А клас

Рени Георгиева Люцканова – 1 Б клас

Петя Лазарова Лазарова – 2 клас

Верислава Димитрова Цветанова –3 А клас

Боряна Димитрова Бочева-Петрова -3 Б клас

Иванка Нейкова Йотова – 4 А клас

Павлета Иванова Петрова –4 Б клас

Петя Стефанова Йотова – английски език

Учители в прогимназиален и гимназиален етап на основното образование:

 1. Български език и литература:

             Малина Василева Петрова

            Димчо Николов Диков

            Хайредин Дунов Ивов

 1. Математика:

             Пенка Димитрова Станева

            Росица Делчева Петрова

 1. Информатика и информационни технологии

             Ирина Николаева  Иванова

 1. Английски език:

           Йоана Петкова Якимова

           Галя Лазарова Йотова

 1. Френски език:

            Йоана Петкова Якимова

            Хайредин Дунов Ивов

 1. История и цивилицзации:

            Ивелина Петрова Нинова

            Цветелина Веселинова Вълчева

 1. География и икономика:

            Антоанета Валентинова Златанова

 1. Химия и опазване на околната среда:

            Марияна Йотова Василева

            Иванка Лакова Стоянова

 1. Биология и здравно образование:

            Марияна Йотова Василева

 1. Философия:

            Йонка Янкова Данова

 1. Физическо възпитание и спорт:

            Галина Иванова Димитрова

            Радослав Митков Христов

 1. Изобразително изкуство и технологии и предприемачество:

            Васка Кирилова Цочева

 1. Музика

Христо Стилиянов Косашки

 1. Професионално обучение:

            Дияна Дилянова Тимнева

            Йоана Иванова Иванова

            Тереза Мирославова Димитрова

            Светломир Дилянов Добрев

            Николай Георгиев Нинов

           Стефан Анчев Филчев

Учители в групи за целодневно обучение:

 • Начален етап:

           Валентина Кирилова Добрева – 1 А клас

          Венцислава Тихомирова Нинова – 1 Б клас

         Наталия Атанасова Хаджиева – 2 клас

         Милен Георгиев Марков – 3 А клас

         Веселка  Костадинова Михайлова – 3 Б клас

        Весела Миткова Съйкова – 4 клас

 • Прогимназиален етап:

        Илиана Цветанова Димитрова – 5 клас

        Веселина Миткова Гергова – 6 клас