Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”с. Старо Оряхово е създадено през 1866 година.

Обновявано и модернизирано през годините днес училището разполага с 15 класни стаи, два компютърни кабинета, интерактивна дъска.

Училището е средищно. Организацията на обучение е целодневна. В него се обучават 470 ученици от селата Старо Оряхово, Шкорпиловци, Ново Оряхово, Рудник и Детелина. Те са организирани в група ПД, групи ПГ, І – ІV клас, V – VІІІ клас, групи ПИГ. Колективът на училището е от 54 души. От тях 40 са педагози с високи професионални качества и компетенции. Същите непрекъснато актуализират педагогическата си подготовка и прилагат иновативни методи в обучението и възпитанието на подрастващите.

През настоящата учебна година училището работи по ОПРЧР, проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” и „Квалификация на педагогическите специалисти”.

За постиженията на възпитаниците на училището в различните области на познанието говорят фактите за тяхната житейска реализация като учители, лекари, юристи, инженери, дейци на изкуството, спортисти – настоящи състезатели в националния женски отбор по свободна борба и други. През близо 150 годишната история на училището са възпитани редица поколения в общочовешките ценности и добродетели.

И днес учениците от училището ценят традициите в него, заедно с учителите и родителите си ги развиват и предават на идващите след тях випуски. Не са малко успехите на учениците в художествената самодейност и спорта. Сред тях са носителите на медали от общински, областни и държавни първенства по народно пеене и танци, борба, хандбал и футбол.

Колективът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Старо Оряхово с воля и амбиция продължава да развива и променя визията на институцията в съответствие с европейските стандарти.