Заповед за ОРЕС

Началото на часовете е по седмично разписание.

Заповед ОРЕС – 07-18.02.2022г

седм.прогр.V – ХІІ 2021-22г. II ср. – пейзажно